Kada odete kod lekara, on će vam preporučiti koje analize krvi je potrebno da odradite, kako bi se videlo u kakvom stanju se nalazi vaš organizam. On takođe, mora označiti da li je potrebno da odradite biohemijsku ili hematološku analizu krvi. Ovo je neophodno jer su u pitanju totalno različite analize i ispitivanja koja se vrše. Krv je kompleksna i sastoji se od mnogo supstanci, a sva ova ispitivanja pomažu lekarima da otkriju i postave dijagnozu mnogih bolesti i stanja, ali i da procene koliko celokupan organizam dobro funkioniše.

Analize krvi je potrebno raditi bar jednom godišnje, ili ako je to preporuka lekara na pola godine. Na ovaj način se vrši prevencija vašeg zdravlja, a sve što se otkrije na vreme brže će se i izlečiti. Krvni sistem prolazi kroz sve organe, pa će se i svaka promena ili nedostatak uvideti kada se odrade sve analize. Kada se radi kompletna krvna slika cena može varirati od laboratorije u kojoj radite sve analize. Ove analize su početni korak ka određivanju opšteg stanja organizma, jer se njima može otkriti anemija, kao i razni metabolički poremećaji.

Merljivi indikatori

Za svakog pacijenta pojedinačno, lekar će odrediti biohemijske indikatore koje je potrebno precizno izmeriti. Za merenje ovih indikatora kod pacijenta se uzima krv iz vene koja se nalazi na ruci. Obično je potrebno da pacijent pre davanja krvi na analizu, najmanje 12 sati ništa ne jede, i ne pije ništa osim vode. Takođe, pacijenti koji imaju određenu terapiju jer im je dijagnostifikovana neka bolest, poželjno je da je preskoče to jutro i da je popiju čim izvade krv.

Ovo je neophodno jer pojedini lekovi mogu dati rezultate koji nisu merodavni. U laboratorijama se čitav proces analiziranja krvi odvija pomoću specijalnih mašina, koje koriste različite reagense. Nakon odrađenih analiza, rezultati se mogu preuzeti od strane pacijenta ili dostaviti izabranom lekaru.

Pomoć kod dijagnoze i terapije

Biohemijske analize osim opšte procene stanja organizma, daju uvid u funkciju organa poput jetre ili bubrega. Zatim se može proveriti kakva je ravnoteža elektrolita i vode u organizmu, ali i provera funkcije endokrinih žlezda. Te žlezde su nadbubrežna žlezda i štitna žlezda. Proveravaju se enzimi jetre, elektroliti, kreatinin, šećeri, masti, nivo minerala, vitamina, hormona, kao i proteini. Biohemijskom analizom se određuju bilirubin, kreatinin, ali i trigliceridi u krvi. Abnormalni nivoi pojedinih supstanci mogu biti znak da imate neku bolest, ali i da budu odraz neadekvatne terapije.

Kompletna krvna slika – cena i testovi

Najčešća hematološka analiza koja se radi u svim laboratorijama jeste KKS, kao deo rutinskog pregleda i opšte procene zdravstvenog stanja pacijenta. Cena za kompletnu krvnu sliku je zaista pristupačna i svako bi trebao da je odradi jednom na godišnjem nivou. Njenim rezultatima se prate anemija, izloženost otrovnim materijama, leukemija, kao i uhranjenost organizma i mnogi zapaljenski procesi u organizmu.

Parametri kompletne krvne slike su sledeći: leukociti, leukocitarna formula, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, ali i MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV. Uz KKS radi se i  sedimentacija eritrocita, a to je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Parametar se određuje u uzorku krvi, a pokazuje broj i zrelost retikulocita, i to kakva je funkcija koštane srži.

Eritrociti i leukociti i njihove vrednosti

Smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca obično je znak da je nastupila anemija. Ako je povećan broj eritrocita, lekar će obično posumnjati na dehidrataciju organizma. Vrednosti za žene i muškarce se razlikuju, pa se ne mogu tumačiti na isti način. Leukociti, odnosno bela krvna zrnca, takođe mogu pokazivati snižene i povišene vrednosti prilikom analiza.

Snižene vrednosti belih krvnih zrnaca obično se javljaju kada pacijent ide na hemoterapiju, ali i kod određenih virusnih oboljenja. Povišene vrednosti ukazuju da se u organizmu odigrava neki upalni proces, ali se mogu pojaviti i kod leukemije, opekotina ili ako se otrujete. Vrednosti se razlikuju kod dece i odraslih.

Kako se rade analize kod dece i trudnica

Kada se rade analize krvi kod dece, njima se krv uzima iz jagodice prsta. Bebama se prve analize krvi rade već sa 6. meseci života, dok im se kasnije krv analizira jednom godišnje ukoliko je dete zdravo. Parametri koji upućuju da postoji neka infekcija jesu vrednosti leukocita i CRP. Ako su vrednosti leukocita smanjene onda je u pitanju neka virusna infekcija.

A ako su vrednosti leukocita i CRP – a povišene, verovatno se radi o bakterijskoj infekciji. Trudnicama se preporučuje da odmah po saznanju da su trudne, odrade opšti pregled i da urade analize krvi. Iz ovih analiza mogu se saznati vrednosti hemoglobina i sedimentacije, kao i nivo hcg hormona, rh faktor i svoju krvnu grupu.